DELA

Ingen ändring av Vårdös sopavgifter

Protesterna från fritidsboende i Vårdö mot kommunens höga sopavgifter efter utträdet ur Mise gav inte resultat.
Kommunstyrelsen har beslutat att inte sänka avgifterna.
Stugägare i Vårdö är fortfarande upprörda över soptaxan i kommunen. Kostnaden för ett tvåpersonshushåll i ett fritidshus under en 90-dagarsperiod är 115 euro, alltså 64 cent per person och dag. För fast boende, som utnyttjar tjänsten året runt, blir kostnaden för samma antal personer 27 cent per person och dag, eller en årsavgift på 195 euro.
– Det blir helt snett. Vi som har stuga använder ju inte tjänsten mer än 90 dagar per år om ens det. Man ska väl inte behöva betala för en tjänst när man inte använder den, säger Håkan Jansson, som har stuga på Vårdö.
Under kommunstyrelsens möte i början av oktober antecknades klagomålen till kännedom. De klagande hänvisas nu till byggnadstekniska nämnden eller bolaget TSJ AB, som sköter avfallshanteringen efter kommunens utträde ur Mise, för anhållan om sänkning av avgifterna.
– Men vi ger inte upp utan vi fortsätter med namnlistor och att besvära oss, säger Håkan Jansson.
Läs mer i papperstidningen!

Carin Karlsson