DELA

Ingen andelsstämma inför beslutet om samgående

Ålands vindenergiandelslag höll ingen stämma för att få ägarnas godkännande innan beslutet om samgående med aktiebolagen Ålands vindkraft och Leovind fattades av styrelsen.
– Vi diskuterade saken i styrelsen och utredde om en andelsstämma behövdes. Utredningen visade att styrelsen, som är tillsatt av stämman, kunde avgöra ärendet, säger Ålands vindenergiandelslags styrelseordförande Annette Larson.
Grunden för samgåendet var från andelslagets sida det långvariga och goda samarbetet med de båda aktiebolagen och hon ser samgåendet som naturligt.
– Vi tror att det här blir bra för våra andelsägare. Annars hade vi inte gjort det. Vi vill andelsägarnas bästa.
Har det funnits olika åsikter i styrelsen om samgåendet?
– Vi har diskuterat frågan. Det är bra att vända och vrida på saken så att alla synpunkter kommer fram.
Läs mer i onsdagens Nya Åland!

Annika Orre