DELA

Ingen åklagarbrist i höst

Åklagare Jens-Erik Budd skjuter upp flytten till Åbo tillsvidare. Det meddelar riksåklagare Matti Kuusimäki efter sitt granskningsbesök i landskapet.
Resultat av besöket är även en utbildning för att förbättra samarbetet mellan åklagarna och polisen.
Under två dagar har riksåklagare Matti Kuusimäki och statsåklagare Mika Illman besökt Åland. Granskningsansvaret för de lokala åklagarämbetena ligger på riksåklagaren och av tradition besöks Åland vartannat år. Nu var det dock fem år sedan senaste besöket, något som Kuusimäki beklagar.
– Centralförvaltningen måste styra och vakta att de lokala arbetet fungerar bra. Granskningsarbetet har förändrats mycket under de senaste tio åren, numera kan man följa mycket via datorsystemen. Men det räcker inte, man måste träffa alla och diskutera, säger Matti Kuusimäki.


Budd stannar
Han berättar att det åländska åklagarämbetet skiljer sig mycket från de övriga i riket. Där har man nyligen genomfört en omorganisation som innebär att det numera finns totalt 14 större åklagarämbeten, mot tidigare 64, med 15-20 åklagare i varje.
På Åland är motsvarande siffra just nu två åklagare, och efter att vikarierande ledande åklagare Jens-Erik Budd utsetts till åklagare i Åbo fanns det farhågor om att ämbetet i Mariehamn bara skulle ha en åklagare i höst.
– Det var ju jag personligen som utnämnde Budd för en vecka sedan så jag var lite orolig på vägen hit, säger Matti Kuusimäki, men tillägger att han nu kan ge lugnande besked.
– Vi har diskuterat med Budd och han hade lyckligtvis ingen brådska till Åbo utan är redo att avvakta och se hur det utvecklar sig här, om Roger Eriksson fortsätter i lagtinget och hur det blir med Karl-Johan Nyholm.
Nyhiolm är just nu tjänstledig för att vikariera som bevakningschef vid tullen.


Specialisthjälp till Åland
I riket finns åklagargrupper som specialiserat sig på olika området, till exempel narkotikabrott eller ekonomisk brottslighet. Dessa åklagare tar hand om omfattande brott inom de olika områdena, men fungerar även som rådgivare till övriga åklagare. Någon sådan specialisering finns, av naturliga skäl, inte inom Ålands lilla ämbete.
– Vi ska fundera på hur denna hjälp även enkelt kan nå Åland, det är ofta språket som gör det lite svårare. Men vi måste ju garantera att denna specialkunskap finns tillhanda när något stort händer här, säger Kuusimäki, och konstaterar att vi ju redan haft en stort rån på Åland.
– De åländska åklagarna måste ju samtidigt kunna lite mer än alla andra, dels Finlands lagstiftning men sedan även speciallagarna.


Utbildning med polisen
Granskningsdagarna har varit späckade med möten för Kuusimäki och Illman. Domstolsväsendet och polisen samarbetar allt mer, så bland annat hade man en lång diskussion med polisledningen.
– Vi beslöt att hålla en utbildning i höst i Mariehamn, med personal från åklagarsidan i riket, för att ytterligare kunna förbättra samarbetets finesser, säger Matti Kuusimäki.


Riktlinjer behövs
Statsåklagare Mika Illman besökte medlingsbyrån, som sedan cirka ett år sedan finns på Åland och drivs i fredsinstitutets regi.
– Verksamheten har kommit igång. Men vi kom fram till att det finns behov av klarare riktlinjer, till exempel för vilka typ av brott som medling kan vara ett alternativ, säger Mika Illman, som konstaterar att situationen är densamma på medlingsbyråer runtom i riket då verksamheten är relativt ny överallt.
Diskussioner hölls även med representanter från Ålands tingsrätt och med landshövding Peter Lindbäck.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax