DELA

Inga utsvävningar i Hammarland

HAMMARLAND. Ett budgetförslag utan stora utsvävningar, men ändå med ett par nya tjänster och en del investeringar. Det får fullmäktige i Hammarland ta ställning till på torsdag kväll.
Budgetmakarna har följt en stram linje. Enligt kommundirektör Kurt Carlsson har utgångspunkten varit att man skall klara de verksamheter som man redan beslutat om. Ingenting behöver skäras bort.
– Vi försöker helt enkelt hålla ställningarna, säger han.

Två nya tjänster
Ändå finns ett par nya tjänster med. Hemservicen utökas med en heltidstjänst som närvårdare och dessutom finns en ny tjänst som assistent inom handikappservicen i budgetförslaget.
– Tjänsten inom hemservicen är i linje med vår strävan att bygga ut den öppna vården, konstaterar Carlsson.
Med den nya anställningen förfogar hemservicen i kommunen nästa år över 10,9 tjänster.

Dagvård, avlopp
På investeringssidan finns nästa år och under planeperioden som sträcker sig till 2012 också den nya småbarnsavdelningen inom barndagvården med. Där skall detaljplaneringen göras under 2010 medan förverkligandet sker de följande åren. För småbarnsavdelningen räknar man med att det behövs tre nya tjänster men de tillsätts senare och belastar inte nästa års budget.
På investeringssidan kan också noteras att avloppsutbyggnaden fortsätter sedan kommunen nu är ansluten till Lotsbroverket i Mariehamn. Utöver de dragningar som redan är initierade i Hellesby, Östanträsk och Postad blir också Frebbenby och Mörby aktuella under planeperioden.
Dessutom skall Öra-området få en byggnadsplan under 2010 och därefter inleds en utbyggnad av kommunaltekniken även där.

Överskott
Ännu 2010 räknar budgetmakarna med ett överskott på 171.000 euro trots att skatteprocenten hålls kvar på 16,5. Men Kurt Carlsson påminner om att det sedan hänger på när kommunen når upp till nästa steg i bosättningsstrukturen. Något som inverkar på landskapsbidragen.
– När vi når över 1.520 innevånare får vi vara beredda att höja skatteprocenten, bedömer han.
I dag har Hammarland nästan 1.460 innevånare. Möjligen når man den nya strukturnivån i slutet av planeperioden.

Låg skuldbörda
En trygghetsfaktor är dock att Hammarland har en mycket låg skuldbörda. I fjol var den 154 euro per innevånare, i år uppskattas den bli 137 euro för att 2011 vara nere på endast 85 euro.
– Vi räknar inte med att behöva ta upp några nya lån under planeperioden, säger Carlsson.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax