DELA

Inga större förändringar i skärgårdstrafiken

En tidig morgontur på måndagarna på båda linjerna och en kulturtur i månaden på den södra.
Skärgårdsfärjornas turlistor 2011 är något bättre än höstens så kallade sparturlistor men långt ifrån hur det var före den ekonomiska krisen.
I dag klubbade landskapsregeringen stamlinjernas turlistor för 2011. Ser man uteslutande på själva turerna handlar förändringarna från årets tidtabell mest om att vissa turer återinförs i schemat efter att ha varit borta 2010.
Från och med januari blir det möjligt att vintertid tillbringa en hel dag i veckan i skärgården utan att behöva sova över. Både norra och södra linjen får på måndagarna en tidig tur som avgår 04.00 från Hummelvik och 06.15 från Långnäs.
På den södra linjen återinförs den så kallade kulturturen i och med att man en lördag i månaden nu kan hitta en avgång som tillåter en dagsresa till exempel till Åbo.
Föglölinjens turlista handlar mest om mindre justeringar medan den tvärgående linjen under vintern kommer att följa den nuvarande så kallade sparturlistan.
Nästa år införs tre olika perioder på också den norra linjen vilket betyder att alla färjor utom Skarven kommer att köra enligt en vinter-, en vår och höst- och en sommartidtabell.
Systemet är dock inte enhetligt för hela skärgården. Enligt landskapsregeringen går det nämligen av praktiska skäl inte att ha exakt samma perioder på samtliga linjer. Det betyder bland annat att södra linjen kör med vinterturlista till mitten av april medan norra och tvärgående tar vår redan två veckor tidigare.
Läs mer i fredagens Nya Åland!

Titte Törnroth-Sarkkinen