DELA

Inga stadspengar för halvfärdigt biobygge

Patrik Landell får lov att vänta på den andra halvan av det utlovade stödet från Mariehamns stad för renoveringen av Bio Savoy.
Arbetet är inte klart, konstaterar staden.
Ägaren till det k-märkta biohuset Patrik Landell har anhållit om att få ut den andra och sista raten på 50.000 euro från Mariehamns stad för biohusrenoveringen. Stadsarkitektkontoret konstaterar i ett utlåtande som skickats till stadskansliet att renoveringen fortfarande pågår även om fastighetsägaren anser sig ha fullföljt kravet för att få ut resten av bidraget.
Enligt det avtal som stadsstyrelsen godkände i maj 2009 betalade staden ut första halvan av bidraget, 50.000 euro, när stadsplanen vunnit laga kraft och återstående 50.000 euro när biografen är restaurerad i enlighet med de villkor som ställs i avtalet.

Fasaden inte färdig
Biografen öppnades visserligen den 12 augusti, men stadsarkitekt Sirkka Wegelius konstaterar att husets yttre inte är klart.
De nya ekdörrarna har installerats och fönstren har delvis renoverats. De yttre trapporna på den östra fasaden har rivits men fasaden har inte ännu återställts.
Påbyggnaden på taket finns fortfarande kvar trots att den enligt villkoren ska avlägsnas och renoveringen av interiören i andra våningen är inte slutförd, påpekas i utlåtandet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre