DELA

Inga sprickor i landskapsregeringen, enligt Lundberg

Vice lantrådet Britt Lundberg (c) tillbakavisar ryktena om samarbetssvårigheter mellan center och liberaler i landskapsregeringen. Hon tycker att förslaget till landskapsbudget som offentliggörs nästa vecka är ett bra exempel.
– Det finns inte en omröstning i den. Vi är totalt eniga.
Det är fredag morgon och Britt Lundberg har varit på jobb sedan strax efter sju. På bordet ligger högar med papper. Näringsminister Jan-Erik Mattsson (c) hejar på vägen ut. Det är mycket nu, konstaterar utbildnings- och kulturministern, tillika vice lantråd.
– Jag jobbar hiskeligt mycket, alldeles för mycket. Men det är roligt att gå till jobbet varje morgon.
Blev det första året i nya landskapsregeringen som du tänkte dig?
– Jo, jag var kanske orolig när vi började att det var så många nya men det tycker jag inte har överskuggat arbetet på något sätt. Folk har snabbt kommit in i sina uppgifter.
– Jag tycker att det har varit ett jättebra år, vi är ett bra gäng. Det finns motorer, många som vill mycket och har ambitioner.
Tänker du på någon speciell?
– Nej, jag vill inte gå in på enskilda personer.


Smidigt samarbete
I den förra landskapsregeringen var hon kansliminister. Då delade centern makten med socialdemokraterna och frisinnad samverkan.
Det nya regeringssamarbetet med liberalerna har fungerat bra, tycker Lundberg och använder ordet ”smidigt”.
Har det fungerat smidigare än tidigare?
– Det är svårt att jämföra. Det är skillnad att ha bara en istället för två att diskutera med. Det blir inga konspirationer. Två är på det sättet smidigare.
Hur är det att spela andra fiolen i regeringen?
– Någon andra fiol…det här bygger ju på ett samarbete. Även om vi hade lantrådsposten i förra regeringen kunde vi ju inte bara gå in för att bestämma. Det blir ingenting, det blir inte hållbart. Man måste ju hitta linjer tillsammans. Man pratar ihop sig och hittar lösningar.


Delade meningar
I flera frågor i höst – golfbanan, Lissabonfördraget och lagförslaget om nya behörighetskrav för socialarbetare – har landskapsregeringen kommit med ett budskap medan centerpartister i lagtinget ställt sig upp och uttryckt andra åsikter.
När det gäller Lissabonfördraget och inflytandefrågorna vidhåller Lundberg att partierna i landskapsregeringen är överens.
– Man kanske har olika profiler och för ut frågor på olika sätt. Men vi är nog väldigt eniga kring att landskapets fyra positioner ska efterföljas. Vi har en enig linje som också är förankrad i självstyrelsepolitiska nämnden.
– Sedan kan det säkert finnas nyanser i hur vi uttalar oss. Det är klart att det finns idelogiska skillnader oss emellan annars skulle vi ju vara ett och samma parti.


Flera golfförslag
Apropå golfen säger Britt Lundberg att man från flera håll försökt finna olika lösningar. Bara för att man kommer med förslag behöver man inte vara oense.
– Det vi är överens om är att 30 procent ska gå till en satsning. Vi har bidragit med ett förslag – Kastelholm. Både för center och liberaler har markfrågorna varit jobbiga. Det här skulle vara ett sätt att snabbare komma till lösning utan kringelikrokar på vägen.
Ovanstående är inte något tecken som ska tolkas som en spricka i landskapsregeringen, menar hon.
– Nej. Både tidningar och opposition älskar att prata om sprickor men pratar man om sprickor så pratar man om klyftor och det är ju allvarliga saker. Det är klart att det finns nyanser mellan partierna men det är ett sundhetstecken.
I veckan antog landskapsregeringen nästa års budget.
– Det finns inte en omröstning i den. Vi är totalt eniga. Det är ett tecken på att det går bra för oss att samarbeta.


Flera framgångar
När Britt Lundberg får frågan vad hon lyckats med under året nämner hon att hantverksutbildningen rotts i mål. En tvåårig linje startar vid folkhögskolan i höst.
– Det är särskilt skönt när långkörare som hållit på i tio-femton år får en lösning.
Att sjöfartsmuseets om- och tillbyggnad blir av är ytterligare något hon välkomnar.
– När jag tog över den här posten fanns skissritningar men hemskt många olösta frågor: tomtfrågor, tomtbyten och stadsplaner. Nu är allt i hamn och dras igång.
Är det någon fråga du misslyckats med?
– Det finns det säkert. När det gäller Kastelholmsområdet hade jag ambitionen att jag skulle ha hunnit längre än jag gjort. Att jag skulle ha haft klara skrivningar i 2009-års budget, att så här kommer det exakt att bli.
Vad beror det på?
– Att tiden inte räcker till.


Gymnasiereform
Inför valet förra hösten drog dåvarande landskapsregeringen tillbaka reformen Struktur 07. Men det har jobbats intensivt med gymnasiets utvecklingsplan hela året, säger Lundberg.
– Förhoppningen att den ska komma i höst och att lagtinget ska få den före årsskiftet.
Pengarna blir mindre, eleverna färre. Lundberg tycker att Åland behöver ha kvar många utbildningar för att 16-åringarna ska stanna. Ett sätt är att slå ihop utbildningarna.
Är det meningen att alla skolor ska finnas kvar?
– Vi ser inte en ny struktur som ett självändamål. Vi tar det andra vägen, börjar med innehållet och ser hur vi ska lägga upp det. Sedan kan vi se vad det blir för struktur efter det.
– Det kanske är praktiken som visar att man ska ha andra skolgränser.
Britt Lundberg har flera saker på kommande: lagstiftning om bildningsförbunden och en ombyggnad av Östra-Västra skolgatan så att lyceet, handels och vårdinstitutet får gemensamma funktionella utrymmen är några av punkterna.
– Allt är inte färdigt exakt på ettårsdagen!

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax