DELA

Inga pengar begärs i retur

Varken landskapet eller staden tänker i detta skede begära tillbaka pengar av Ålands industrihus ab efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut om verkställighetsförbud.
Verkställighetsförbudet gäller de redan utbetalda pengarna – 1,3 miljoner euro från landskapet och 344.000 euro från staden – i Ålands industrihus nyemission 2007 när etapp 2 av it-byn I Tiden skulle byggas. Huset har byggts och är i full användning.
Juristen Marcus Måtar, som företräder Dalbo fastigheter ab som bygger kontors- och affärslokaler för uthyrning utan samhällsstöd, tolkade HFD-beslutet som att pengarna omedelbart måste betalas tillbaka.
Så här skriver stadsdirektör Bjarne Pettersson i ett meddelande:
”Om ett beslut redan har verkställts, behöver verkställigheten inte återkallas förrän det överklagade beslutet har upphävts genom domstolsbeslut som vunnit laga kraft. Något sådant beslut föreligger inte. Det finns sålunda i det här läget ingen laglig grund för staden tt kräva tillbaka pengarna. Skulle en sådan situation ändå uppstå så kan vi hantera den”.
Han avslutar med att konstatera att ärendet är komplicerat och att staden har respekt för den pågående processen – som ju också har sin gång i EU-kommissionen.

Inte heller landskapet
Näringsminister Jan-Erik Mattsson konstaterar att landskapet har två veckor på sig att svara på det interimistiska beslutet från HFD.
– Vi har haft korrespondens med EU eftersom ärendet ligger där för avgörande. Vi kommer inte att begära pengarna tillbaka i det här skedet.
Enligt hans tolkning var det bara Ålands industrihus som hade besvärsrätt över beslutet som fattades i landskapsregeringen – ingen annan.
– Och nu är det bara EU som kan avgöra frågan. (ao)