DELA

Inga nya vägprojekt under 2011

Landskapet satsar i år på att slutföra redan påbörjade vägprojekt. Just nu pågår arbete på etappen Hammarland Boda – Finström Bjärström samt mellan Saltvik Fremmanby och Haraldsby .
– Det är också ett projekt på Kumlinge på tapeten men det hänger på hur pengarna fördelas i tilläggsbudgeten, säger landskapets trafikingenjör Björn Ekblom.
De vägprojekt som ingår i arbetsprogrammet för år 2010 kommer alltså att färdigställas under år 2011 samtidigt som anslaget på 3,2 miljoner euro inte medger att nya projekt startas förrän år 2012 eller senare.
Till de framtida projekten hör:
Käringsundsvägen gång- och cykelbana.
Sottunga brygga – butiken.
Kalmarnäs/Solberget cirkulationsplats i Jomala.
Björkövägens grundförstärkning i Kumlinge.
Läs mer i papperstidningen!