DELA

Inga nya remisser till neurologen i december

Inga nya remisser tas emot till neurologen på ÅHS (Ålands hälso- och sjukvård) under december.
Orsaken är att neurologen Elisabet Westerberg behöver jobba undan den kö som uppstått under året. Från nästa år jobbar hon sannolikt heltid på neurologimottagningen.
– Akutfall skickas i första hand till Åbo nu under december, men givetvis tas alla patienter om hand, säger klinikchef Ove Mattsson.
De patienter som inte bedöms som akutfall undersöks på medicinkliniken där det görs en primärbedömning om de behöver neurologivård eller inte.
Elisabet Westerbergs neurologitjänst inrättades på försök ifjol, och från början ägnade hon 30 procent av sin arbetstid åt mottagning och konsultation och 70 procent åt rehabilitering.Redan under våren stod det dock klart att behovet av neurolog var betydligt större än 30 procent.
Efter diskussioner med sjukhusledningen drogs tjänsten in och neurologen sade upp sig, men i september löstes konflikten och Elisabet Westerberg började då jobba 70 procent med mottagning och 30 procent med rehabilitering.
– Men det räcker inte heller till. Vi har nu fört diskussioner med henne och hon har i princip sagt ja till att jobba heltid med mottagning och konsultation från och med årsskiftet. Förhoppningsvis ska det räcka till det vanliga flödet av remisser då.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist