DELA

Inga lösning på Tehy-konflikten

Tehy-konflikten har inte kommit närmare en lösning.
Vid dagens förhandlingar hos riksförlikningsmannen i Helsingfors lades fram ett medlingsbud, som Tehy sagt nej till.
Medlingsförhandlingarna startade redan kl 9 i morse och höll på hela dagen och in på kvällen, bara med undantag för matpauser.
På plats hos riksförlikningsmannen Esa Lonka i Helsingfors var från Tehy-sidan Sara Karlman, Pirjo Åkerblom och Pernilla Söderlund samt Riikka Rapinoja, förhandlingschef för finländska Tehy.
Landskapsregeringen representerades av Tiina Robertsson och Terese Åsgård.
Tidgare har parterna stått så långt från varandra att riksförlikningsmannen inte funnit det lönt att ens lägga ett medlingsbud.
Ett medlingbud lades i kväll, men Tehy har alltså sagt nej.