DELA

Inga kritiska ord om arbetsgivaren

– Det är skäl att påminna våra medarbetare om den här biten, särskilt nu när ämnet är aktuellt.
Det säger landskapets utbildningschef Rainer Juslin som i höst har informerat rektorerna om vad som är lämpligt att säga i offentligheten.
När Nya Åland tidigare i höst ville ha kommentarer av rektorerna i landskapets skolor om förslagen i den pågående gymnasiereformen så gick det inte.
Frågan går vidare till nya utbildningschefen Rainer Juslin som berättar att han har haft två möten där han diskuterat ledarskap ur ett allmänt perspektiv med rektorerna, ett tidigare i höst och ett nytt för ett par veckor sedan.

Aktuellt ämne
Så här förklarar han varför han tagit upp just det här till diskussion:
– Det är särskilt angeläget nu när ämnet är aktuellt och massmedierna visar intresse för det.
Rektorerna höll med honom, säger han.
– Vi var fullkomligt eniga om att vi företräder arbetsgivaren och att vi därför inte ska uttala oss kritiskt om våra uppdragsgivare. Som arbetsgivarrepresentant ska man tänka på sin yrkesroll. På det rektorsmöte vi höll tidigare i höst sa jag att jag helst ser att man inte för diskussionen om utvecklingsfrågor via media.

Ska inte ”tycka”
Så om en journalist frågar en rektor vad hon eller han tycker om ett sparförslag mot skolan så får rektorn inte svara?
– Rektorn ska tänka efter hur han eller hon uttrycker sig. Ni journalister är skickliga på att fråga om känslor, men rektorerna ska enbart svara ur ett tekniskt perspektiv.
Får en rektor förklara vilka följder ett sparbeslut har för skolan?
– Ja.
Men de får inte tycka något eller kritisera någon?
– Nej. Då har de missuppfattat sin roll i skolsystemet. Det skulle inte falla mig in att säga en sån sak i media.

Skulle svara neutralt
Vad skulle du svara om du var rektor för en skola som måste spara kraftigt?
– Att utbildningssektorn tvingas spara som alla andra sektorer.
Även om du skulle koka av ilska invärtes?
– Jag har inte kokat av ilska sedan början av 1970-talet. Jag skulle inte ge uttryck för något subjektivt tyckande.
Däremot får en rektor eller någon annan tjänsteman nog framföra sina synpunkter i beredningsskedet, betonar han.
– Tjänstemännen måste tänka efter vilken roll man har i den demokratiska processen. Det är olyckligt om tjänstemän börjar agera i egen sak även om syftet är gott, säger han.

Allmänt påbud?
Har det utgått något allmänt påbud om hur tjänstemännen förväntas uttrycka sig?
– Nej.
Har du diskuterat ämnet med förvaltningschefen?
– Kanske inte specifikt, men nog generellt om hur man ska uttrycka sig som ledare för att missförstånd inte ska uppstå. En intern ledarskapsdiskussion inom förvaltningen kan man kanske säga.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax