DELA

Inga kreditförluster för Nordeas Ålandskontor

På plussidan fler bolån, mera sparande – främst bland företagare – och ännu inga kreditförluster.
På minussidan sämre intjäning, ökade kostnader och kraftigt försämrat rörelseresultat.
Så ser fjolårets bokslut ut för Nordeas Ålandskontor.
Rörelseresultatet för fjolåret är 2 miljoner euro, en minskning med 45 procent jämfört med 2008.
– Även om resultatet är gott förtjänar vi i dag mindre på samma volym som för ett år sedan, konstaterar kontorsdirektör Jan-Erik Rask i ett pressmeddelande.
Förklaringen är enligt honom enkel – jämförelsen görs med en situation när räntan låg betydligt högre.
Räntorna sjönk i slutet av 2008 och höll sig på samma låga nivå hela fjolåret. Den rekordlåga räntenivån har minskat alla bankers intäkter även om volymerna har ökat som i Nordea Ålands fall.

Brasklapp
Nordea Ålands totala intäkter minskade med 19 procent jämfört med 2008 samtidigt som kostnaderna ökade med 10 procent. Ålandskontorets lönsamhetsmått uppges fortsättningsvis vara hyfsat.
Än så länge har inga kreditförluster noterats hittills och volymerna för både sparande och finansiering har ökat. Jan-Erik Rask kommer ändå med en liten brasklapp:
– Vi anm inte förvänta oss att stå utanför konjunkturen då ju många av våra företag och deras kunder är exportberoende och påverkas på så sätt. Särskilt den offentliga sektorn på Åland är märkbart påverkad av finanskrisen. Inbesparingarna kommer i sin tur att drabba också det privata näringslivet. En konjunkturnedgång syns alltid senare i ett samhälle vars näringsliv är inriktat på tjänster.

Fler bolån
Jan-Erik Rask lyfter särskilt fram Nordeas frivilliga pensionsförsäkringar som förnyats.
– Nordea torde vara ensam om att erbjuda pensionsskydd där inbetalda premier är garanterade, påpekar han.
Också att månadsspara i fonder är populärt.
Ålandskontoret redovisar en 8-procentig ökning av bostadslånen i fjol jämfört med 2008.
Företagssparandet har ökat med 78 procent i Nordea som helhet, vilket Jan-Erik Rask tolkar som ett tecken på att man förbereder nyinvesteringar när konjunkturläget blir det rätta.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax