DELA

Inga isbjörnar för politikerna

Lagtingsledamöterna Raija-Liisa Eklöw (Lib) och Fredrik Karlström (OB) har besökt Svalbard, för att bekanta sig med miljön och den forskning som bedrivs på öarna.
– Men vi såg tyvärr inga isbjörnar, berättar Raija-Liisa Eklöw.
Både Raija-Liisa Eklöw och Fredrik Karlström ingår i Ålands delegation i Nordiska rådet, som ordförande respektive vice ordförande.
Och i år hölls alltså Nordiska rådets sommarmöte uppe på Svalbard mellan 29 juni och 2 juli. Fredrik Karlström representerade Åland i kultur- och utbildningsutskottet och Raija-Liisa Eklöw i miljö- och naturresursutskottet.
– I miljöutskottet kretsar mycket kring Östersjön, men nu talade vi förstås också om Arktis, säger Raija-Liisa Eklöw till Nya Åland.
Som bekant finns det många miljöproblem som hotar polartrakterna, inte minst den globala uppvärmningen. Men Raija-Liisa Eklöw blev imponerad av de stora forskningsinsatserna som görs där uppe, berättar hon. Här finns bland annat världens nordligaste universitet. Men för forskarna gäller det att gå beväpnade. Isbjörnarna utgör ett ständigt hot.

Isolerat
På ytan finns det en del likheter mellan Åland och Svalbard – båda öarna har en speciell folkrättslig status och är demilitariserade, men Raija-Liisa Eklöw vill ändå inte överbetona likheterna.
– Svalbard är ett mycket mer isolerat samhälle. Då vi besökte forskningsstationen i Ny-Ålesund blev vi instängda där på grund av dimma. Vi var 20 politiker och ingen telefon fungerade. Vi kunde bara vänta.
Det sätter den relativa isolering Åland ibland upplever i ett lite annat perspektiv, tycker Raija-Liisa Eklöw.

Fröbank
Enligt ett pressmeddelande besökte de nordiska utskotten det Norska Polarinstitutet, statens kartverks geodesiobservatorium, marinlaboratoriet och Svalbards Globala fröbank.
Från Ålands sida deltog också delegationssekreteraren Niclas Slotte i resan.

Fredrik Sonck

fredrik.sonck@nyan.ax