DELA

Inga beslut om hastighetsgränser

MARIEHAMN. Hastighetsbegränsningarna i staden bör förnyas och förenklas – men hur?
Det skulle tekniska nämnden ta ställning till på sitt senaste möte. Stadens tekniska chef Kai Söderlunds förslag var att indela stadens gator i större enhetliga områden med samma hastighetsbegränsning. Det gäller främst vägavsnitt där två eller tre maxhastigheter finns inom en enhetlig körsträcka.
Något beslut togs inte. Först vill nämndmedlemmarna läsa det svenska kommunförbundets bok ”Rätt fart i staden”, som man borde ha fått vid det här laget. Men försändelsen hamnade på villovägar, så nu är ärendet bordlagt till januari.
Folke Sjölunds (Lib) förslag för att öka trafiksäkerheten i stadshusbacken, bland annat genom att värma upp gatan vintertid leder inte till åtgärder i det här skedet. Men en gång- och cykelbana från Torggatan till Skillnadsgatan skall projekteras.
En motion om möjligheterna att begränsa mördarsniglarmas framfart, undertecknad av Britt Lundberg (C) med flera, kan ge resultat. Nämnden föreslår att staden och landskapet går ut med en gemensam informationskampanj i vår. (pd)