DELA

Inga ålänningar på militäruppbåd

Om det inte hade varit för hembygdsrätten hade 204 ålänningar fått en kallelse till värnpliktsuppbåd i går.
Nu var det bara fem unga män från riket som besöke Ämbetshuset och två åländska kvinnor som anmält sig som frivilliga i år ska anmäla sig i Åbo.
I går tog sig fem unga män från Borgå, Nagu och Lovisa till ämbetshuset i Mariehamn för uppbåd. Vanligtvis förväntas fyra eller fem ålänningar infinna sig på uppbådet som sköts av Egentliga Finlands regionala byrå, men i år hade alla 204 män födda 1996 sluppit värnplikten.
– Det har inte med demilitariseringen att göra. Ålänningarnas särställning bygger på hembyggdsrätten, säger major Marko Haikkola.
De ålänningar som inte berörs av hembyggdsrätten hamnar oftast på Nylands brigad.
– Det har att göra med kommandot. På Nylands brigad sker utbildningen på svenska, men kommandot går ändå på finska. Så man kan säga att det är tack vare språket och hembyggdsrätten ålänningar inte gör värnplikt, säger Haikkola.
Här skiljer sig ålänningar från de övriga finlandssvenskar som antas förstå finska. Åland är den enda regionen i Finland som åtnjuter en sådan särställning.
– Det är Åland och Jehovas vittnen som särbehandlas i värnpliktslagen, säger kapten Tom Toivonen.
Läs mer i papperstidningen!

Adrian Grönqvist