DELA

Infrasektorns sparkrav 900 000 euro

Det ekonomiska läget inom stadens infrastruktursektor är kärvt och det faktiska sparkravet jämfört med 2013 års budget är 0,9 miljoner euro inför nästa år.
Roger Jansson ska informera stadsstyrelsen om det ekonomiska läget inom infrastruktursektorn på torsdagens möte.
Enligt den nya tidsplanen för budgetarbetet inom Mariehamns stad ska nämnderna göra upp sina förslag till budget för 2015 och ekonomiplan för 2016-17 inom mars-april för att fullmäktige ska kunna fatta beslut på junimötet.
Infrastruktursektorn har sparat mest i staden under de senaste åren, påpekar Roger Jansson.
– Personalen har minskat under de senaste tre åren och underhållet av gator och vägar börjar nu nå smärtgränsen. Här måste nog anslagen öka.
Sektorn har också ansvaret för att byggnaderna i stadens ägo underhålls – även det ett kostsamt uppdrag där de senaste årens tilldelning av medel inte räckt, konstaterar han.
– Inkomsterna har minskat i hamnen av orsaker vi inte kan göra något åt.
Infrastruktursektorns budgetram är i år 0,4 miljoner euro lägre än 2013 och efter intäktsminskningen i framför allt hamnen uppgår sparbehovet i praktiken till 0,9 miljoner euro nästa år.
Läs mer i papperstidningen! (ao)