DELA

Inför fordonspooler för lr-bilar, tycker utskott

LAGTINGET. De äldre bilarna i landskapets fordonspark borde bytas ut mot nya som släpper ut mindre koldioxid. Det föreslog bland andra Roger Jansson (FS) i en motion 2008.
Nu har social- och miljöutskottet tittat närmare på förslaget.
På vilden kronprinsessan Victoria som stiger ur ”Åland 1”.
Landskapsregeringen har på utskottets begäran tagit fram en fordonsförteckning där utsläppen av koldioxid framgår. Utskottet konstaterar att fordonsparken idag består av sammanlagt 106 personbilar, paketbilar, lastbilar och arbetsfordon. Totalt släpper fordonsparken ut drygt 630 ton koldioxid per år. Ålands hälso- och sjukvårds fordonspark saknas i sammanställningen.
Det har inte funnits någon klar plan för hur utbyte av äldre fordon ska ske, konstaterar utskottet. Vidare tycker man att landskapet borde minska antalet fordon, till exempel kunde fordonspooler ge en ökad samordning.
Dessutom förespråkar utskottet att landskapet köper in en eller flera el- och hybridbilar. ”Större och kraftfullare fordon än vad som faktiskt behövs bör inte införskaffas.”
Eftersom en plan för utbyte av fordon av miljöskäl utlovas i budgetförslaget för 2010 föreslår utskottet att Roger Janssons motion förkastas. Landskapsregeringens mål är att få ner CO2-utsläppen med 150 – 200 ton per år.
Utskottsbetänkandet behandlas i lagtinget nästa vecka.

ANNIKA KULLMAN