DELA

Infokontor ska hjälpa invandrare

Ett informationskontor för invandrare är en fråga som diskuterats i flera år. Nu kan det snart bli verklighet.
Meningen är att kontoret ska finnas i anslutning till Medis kursverksamhet i svenska för invandrare.
Informationskontoret ska hålla öppet antingen en heldag eller två halvdagar i veckan. Efter ett år utvärderas verksamheten.
Det formella beslutet tas av kansliminister Wille Valve på tisdag.
– Det kan bli någon mindre ändring men i princip kommer det nog att gå igenom så här, säger han.
På tisdag tas även formellt beslut om att landskapsregeringen ska ge Åsub i uppdrag att göra en invandrarbarometer på Åland.
Upplägget, som det ser ut nu, är följande: Enkäten riktas mot invandrare födda utanför Norden och som inte har svenska som modersmål. Frågor om bland annat bakgrund, personliga erfarenheter, fritid och arbetsliv finns med. Enkäten skickas efter sommaren ut via post ut till 1 300 personer, men svaren kan även lämnas in via nätet.
Språket som används är svenska, engelska, estniska, lettiska och rumänska.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman