DELA

Infokampanj om nytt blinkljus

Det blir blinkande ljus istället för tryckljus vid övergångsstället när S:t Görans kyrka i Mariehamn.
Tekniska nämnden i Mariehamn har godkänt förslaget att ta bort tryckljusen vid övergångsstället på Storagatan vid St Görans kyrka och ersätta dem med blinkande ljus på skyltarna som markerar övergångsstället.
Den blinkande tilläggsbelysningen reagerar automatiskt när fotgängare eller cyklister närmar sig. Ljusen beräknas kosta mellan 5.000 och 9.000 euro.
Nämnden bestämde också att en informationskampanj ska ordnas för allmänheten när blinkljusen monteras. (ao)