DELA

Info om mjukplast väckte frågestorm

Gårdagens reportage om avfallsanalysen väckte en storm av frågor om hur mjukplast ska sorteras.
Det enkla svaret är: Alla har rätt.
Ålands problemavfalls vd Jesper Svanfelt sa i reportaget att mjukplast inte ska läggas i facket eller kärlet för brännbart hushållsavfall utan att det i stället ska föras separat till återvinningscentralen där det tas emot gratis.
Men fortfarande är det så att mjukplasten inte materialanvänds på nytt – och det sker inte heller med hårdplasten trots att fraktionen har eget fack/kärl i hushållen.
Hårdplast och mjukplast skickas iväg som skilda fraktioner och går till riket för energiutvinning och inte till Uppsala för energiutvinning som det övriga brännbara hushållsavfallet.

Förvirrande om plast
Det är lätt att förstå att informationen förvirrar: I sorteringsbroschyren på Mises hemsida står det att plastkassar och mjuka plastpåsar ska läggas i kärlet för brännbart hushållsavfall, men det framgår ingenstans att det finns en skild mottagning på återvinningscentralen i Norrböle för mjukplastavfall, något som producentansvaret kräver.
Åtminstone för den som har blöjbarn – och en ständigt överfull tunna för brännbart hushållsavfall – är det behändigare att lägga mjukplasten skilt och genom det få mera rum i tunnan. Också i flerfamiljshus kan det vara en fördel att sortera bort plasten för att frigöra utrymme.

Annika Orre