DELA

Inflyttningen 2009 blev ännu större

År 2009 flyttade 953 personer till Åland medan 700 personer flyttade bort från landskapet. Totalt ökade Ålands befolkning med 278 personer.

Det framgår ur Åsubs slutliga befolkningsrörelsestatistik som publicerades i går. Jämfört med den preliminära statistiken från februari har flyttningsöverskottet blivit större. Födelseöverskottet blev däremot mindre eftersom siffran för antalet avlidna var något för låg i den preliminära statistiken.
Det föddes betydligt färre barn 2009 än 2008
– Det var främst bland kvinnor under 30 år som barnafödandet minskade. Nästan 63 procent av de nyfödda hade en mor som hade fyllt 30 år, skriver Åsub.
Nästan hälften av alla inflyttare eller 459 personer kom från Sverige. 318 kom från Finland och 37 från Lettland. Det kom folk hit från sammanlagt 37 olika länder.
700 personer lämnade Åland och det betyder att vi 2009 hade det största flyttningsöverskottet på 36 år. (tt-s)