DELA

Inflyttades kompetens tas tillvara

Inom ramen för projektet ”Integration.ax” startar Medis till hösten en ny typ av språkkurs för vuxna med annat modersmål än svenska.
Undervisning i svenska och samhällskunskap ska kombineras med arbetspraktik inom en bransch som den studerande är kvalificerad inom.
Ansökningar har redan droppat in från allt från jurister till biologer, från sjuksköterskor till VVS-installatörer.
– Det är nämligen dags att ta tillvara den riktiga kompetensen hos dagens inflyttare till Åland. Bristande svenskkunskaper och svaga lokala kontaktnät gör att många med god utbildning eller gedigen yrkeskunskap i bagaget inte når ut till den del av arbetsmarknaden där de verkligen hör hemma, säger projektledare Maria Christensen.
I stället tjänar många sitt uppehälle genom lågkvalificerade jobb, ofta avskärmade från en svenskspråkig miljö och andra arbetskamrater.
Inom många branscher råder redan brist på kvalificerad arbetskraft och kommande generationsväxlingar riskerar att öka arbetskraftsbristen ytterligare. Med negativa ekonomiska effekter som följd.
Enligt Integration.ax är ett sätt att komma till rätta med problematiken att förbättra integrationen av inflyttare genom att sänka tröskeln till arbetsmarknaden. Ett annat är individanpassad språkundervisning med fokus på yrkesterminologi. (tl)