DELA

Inflyttade får frågor om sina erfarenheter

I dagarna får drygt 1 000 vuxna invånare som har flyttat till Åland från länder utanför Norden ett brev med en enkätundersökning om hur det är att leva och bo på Åland som inflyttad.
Det berättar Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub i ett pressmeddelande.
Så här presenteras enkäten:
Åsub har fått i uppdrag att göra en undersökning om inflyttades erfarenheter av att leva på Åland. Undersökningen påminner till sin utformning om den barometer som görs bland inflyttade i riket, för att möjliggöra jämförelser av resultatet. Formuläret omfattar bland annat bakgrundsfaktorer samt personliga upplevelser och synpunkter på arbetsliv, samhällsliv och fritid.
Enkäten kan besvaras på svenska, på engelska eller på något av de tre vanligaste språken (estniska, lettiska och rumänska) bland utomnordiska inflyttade på Åland. Man kan välja att svara på ett pappersformulär eller direkt på webben.


Allas svar viktiga
Någon som fått förfrågan kanske upplever att de bott på Åland för kort tid för att kunna svara på alla frågor. Någon annan kanske har bott här så länge att man inte känner sig som inflyttad längre. Landskapsregeringen och Åsub vill understryka att allas svar är lika viktiga för att ge en helhetsbild av läget, en bild som stämmer väl överens med verkligheten och vardagen på Åland. Vi vill också passa på att tacka alla som genom sin tid och sina svar hjälper till att utveckla integrationsarbetet på Åland.
Målet för landskapsregeringens program för främjande av integration är ”att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling. De inflyttades levnadsvillkor ska på centrala delområden (inkomst, utbildning, sysselsättning och deltagande) vara på samma nivå som den övriga befolkningens”.
Syftet med undersökningen är att ge en överblick av samhällsutvecklingen och de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet på olika plan utifrån de inflyttades egna erfarenheter, för att landskapsregeringen ska kunna utveckla insatserna för integrationen. Undersökningen är den första i sitt slag och kommer därför att vara ett viktigt underlag för utvecklingen av insatserna för inflyttade framöver.
Målgruppen för undersökningen är 18 år fyllda personer med annat modersmål än svenska som har flyttat till Åland från länder utanför Norden, nyligen eller för länge sedan.