DELA

Inflationen på Åland högre än i riket

Inflationen fortsätter att vara något högre på Åland än i riket. Priset på bostäder och bränslen ökar mest.

I hela Finland var inflationen 3,5 procent under juni månad. Det är matpriserna som stiger mest i Finland som helhet.
Åland avviker något från den allmänna utvecklingen med en inflation på 3,8 procent. Kostnaderna för boende och bränslen är de som ökar mest på Åland. I Sverige är den totala inflationen för juni 3,1 procent.
Siffrorna som tagits fram av Åsub, Ålands statistik och utredningsbyrå, visar också att priserna på kläder och skor är de som minskat mest.
Åland, Finland och Sverige ligger alla över den europeiska centralbankens mål att inflationen inte ska överstiga två procent. Den genomsnittliga inflation i euroområdet var 2,7 procent i juni.

Eric Hallstensson
eric.hallstensson@nyan.ax