DELA

Industrihus stämma skjuts upp

Ålands industrihus bolagsstämma har ajournerats till den 24 maj i väntan på EU-kommissionens ställningstagande till hur landskapsregeringens återkrav på cirka 7,7 miljoner euro ska förverkligas.
Deltagarna hann knappt få i sig en kaffekopp förrän allt var avklarat när bolagsstämman skulle hållas i går på eftermiddagen. Näringsminister Fredrik Karlström (Ob) bad att hela stämman skulle ajourneras till den 24 maj och ingen hade invändningar, annat än Ålands industrihus vd Agneta Erlandsson-Björklund som ansåg att en punkt på föredragningslistan borde behandlas.
Punkten gällde försäljning av fastigheter som en del i återbetalningen till landskapet, industrihallen i Jomala Kalmsta och aktieinnehavet i fastighetsaktiebolaget Rossen där intressenter väntar på svar.
– Ajourneringen handlar inte om den här försäljningen. Det är bara att meddela intressenterna att beskedet dröjer en månad till, säger näringsministern.

Hemliga punkter
Två hemliga punkter finns bland de ärenden som ska behandlas den 24 maj: Minskning av aktiekapital och förvärv av aktier och Ålands industrihus ab:s fortsatta verksamhet.
Orsaken till ajourneringen är, berättar Fredrik Karlström, att det svar som väntades från EU-kommissionen redan i slutet av mars inte ännu har kommit. I svaret ska det framgå ifall kommissionen godkänner det förslag som landskapsregeringen lagt för hur återbetalningen av det olagliga statsstödet som getts till Ålands industrihus ska fördelas.
– Vi vill inte vidta några aktiva åtgärder innan vi vet kommissionens inställning, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre