DELA

Importstopp för bin nära

Efter en lång och seg kamp kan de åländska biodlarna snart pusta ut och ropa hurra.
I går blev det klart att EU anser att Åland skall få förbjuda import av bin.
De åländska biodlarna har under flera års tid kämpat för att få ett förbud mot att importera bin till landskapet.
Anledningen till att man inte vill ha hit främmande bin är att våra bin i motsats till bina i resten av världen är friska. Det dödliga varroakvalstret som slår ut bisamhälle efter bisamhälle finns inte här.
Kampen för ett importstopp nådde för drygt två år sedan EU och i går fick Ålands biodlarförening inte bara ett beslut i frågan utan också ett positivt sådant.
– Importstoppet är klart, åtminstone på pappret, säger en glad Yngve Påvall, ordförande i biodlarföreningen.
Påvall fick i går besked om importstoppet av Hanna Bertell, åländsk specialrådgivare i Bryssel.
Enligt henne har kommissionen nu ett förslag klart till förordning om importförbud till Åland.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen