DELA

Ilskan pyr i Sund – notan för dyr

Huvudlöst och ogenomtänkt.
Den bestämda åsikten har Michael Donalds, kommunstyrelsens ordförande i Sund, om det som enligt honom utlöst avloppstrasslet i kommunen – de överstora investeringarna i ledningsnätet.
I går berättade Nya Åland om landskapsregeringens dagsfärska beslut att kräva att Sund ansluter sig till den nya stamledningen som ska föra avfallsvattnet från Sund, Saltvik och Finström genom Jomala till Lotsbroverket i Mariehamn. Annars hotar landskapsregeringen stänga de små reningsverken i Sundby och Finby som saknar giltigt miljötillstånd.
Michael Donalds, kommunstyrelsens ordförande, ser saken från andra hållet.
– Det är inte Sunds kommun som byggt ledningen, utan ett fristående bolag – Norra Ålands avloppsbolag – som tillsammans med landskapsregeringen investerat mycket pengar i projektet. Det var först när förslaget till avtal om kostnadsfördelningen mellan kommunerna och bolaget lades fram som vi fick veta hur dyrt det skulle bli för våra invånare, säger han.


Kraftig höjning i fjol
Han ger exempel: I fjol höjdes avloppsvattentaxan från 1,40 euro per kubikmeter till 2,20 euro, en kraftig höjning i sig.
– Om vi skulle gå med på förslaget till kostnadsfördelning för den nya avloppsledningen så skulle kubikmeterpriset på avloppsvatten i Sund bli så högt som 7 euro. Det är ju inte av denna världen!
Enligt lagen får kommunerna efter 2010 inte skattefinansiera driften av anläggningar, utan enbart investeringen. Det har kommunen redan gjort i och med köpet av aktier i det gemensamma avloppsbolaget, hävdar Michael Donalds.
– Om vi går in i det här nu så betyder det att vi måste debitera våra invånare 7 euro per kubikmeter avloppsvatten om ett par år. Ingen köper våra tjänster med de villkoren.


Två vårdtjänster
Alternativet att kommunen betalar mellanskillnaden är inte heller möjligt, säger han. Underskottet som uppstår motsvarar två heltidstjänster inom vården, 50.000-60.000 euro. Det är inte försvarligt, anser han, att skära ner på en lagstadgad verksamhet och i stället satsa på en icke lagstadgad verksamhet.
– Priset blir mycket, mycket dyrare för Sundsborna än för invånarna i Saltvik och Finström. Investeringen som har gjorts är för stor i förhållande till intäkterna.
Sedan tillkommer ännu anslutningsavgiften till stamledningen för hushållen, påpekar han.
– Det är förvånande att landskapsregeringen går in och stöder en investering med flera hundra tusen euro utan att utreda om satsningen är förnuftig. Nu när man märker vilka följderna blir vill man lasta över bördan på enskilda invånare i Sund.


Tidigare styrelser
Har Sunds medlemmar i avloppsbolagets styrelse inte fått något gehör?
– Läget i dag har uppstått ur det som de två föregående styrelserna gjort, säger Michael Donalds som är suppleant i den nuvarande styrelsen.
Därför försöker kommunen nu hitta andra lösningar. Ett alternativ är att kubikmeterpriset blir det samma i alla tre kommuner.
– Alla går ju på wc, oberoende av var man bor. En del förhandlingar har först om det här, men de upphörde i början av sommaren. Nu har det kommit tydliga signaler om att de andra kommunerna är villiga att ta upp diskussionerna på nytt.
Det andra alternativet, säger han, är att Sund löser det hela på egen hand.
– Vi stänger reningsverken i Sundby och Finby och ersätter dem med två nya, godkända minireningsverk. Det blir mycket billigare.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax