DELA

Ilska när Eckerö tog över makten

Gårdagens Birkastämma gick inte helt friktionsfritt, men det var aldrig något tvivel vem som nu dominerar bolaget.
Eckerökoncernen har kommit en bra bit på väg när det gäller att helt ta över hela Birka Line. Tills vidare fungerar Birka som ett dotterbolag till Eckerö.
Med en ägarandel på drygt 69 procent av aktierna och nästan 65 procent av rösterna i Birka Line var det Eckerökoncernen som bestämde på gårdagens Birkastämma på Hotell Arkipelag. Några försök att streta emot gjordes dock från småägarnas sida.
När det blev dags att slå fast storleken på dividenden ilsknade aktieägaren Ralf Blomqvist till. Han kallade läget i de båda bolagen för katastrofalt. Styrelsen hade föreslagit att ingen dividend skulle delas ut, men Blomqvist ansåg att 1,50 euro per aktie skulle delas ut.
– Det är en skam att det inte ska delas ut någon dividend och att man talar om att köpa egna aktier, dundrade Blomqvist.
Han var kritisk till att Eckerö delar ut dividend, medan Birka Line, som är det bolag som genererar mest pengar, inte gör det. Pengarna som Eckerö delar ut kommer från ägandet i Birka Line, menade han.
– Vem borde egentligen ha köpt vem? Det är dags att reda upp den här soppan.
Styrelsen stod dock fast vid att inte dela ut dividend och efter att ha granskat lagboken konstaterade stämmans ordförande Kenneth Neovius att det inte fanns laglig grund för minoriteten att kräva en så stor dividend.

”Orättvist förslag”
Nästa gång oppositionella röster höjdes var när stämman skulle fatta beslut om att ge styrelsen fullmakt att köpa tillbaka egna aktier. Godby Shippings grundare Alpo Mikkola klev upp i talarstolen och kallade förslaget orättvist.
– Eftersom köpet ska vara riktat så kan styrelsen välja vilka de köper av. En del av er aktieägare hamnar i en sämre situation än övriga.
Daniel Widman, som fram till i går var styrelsens ordförande, förklarade att köpen måste vara riktade för att det ska vara möjligt att köpa egna aktier via börsen.
– Vi är också skyldiga att behandla alla aktieägare lika.
Trots förklaringen blev det omröstning om styrelsens fullmakt. För att styrelsens förslag skulle vinna krävdes 2/3-majoritet, vilket också uppnåddes med god marginal.

Aktiekursen påverkas?
Till nya ledamöter i Birka Lines bantade styrelse valdes som väntat Magnus Lundberg, Sören Pettersson och Johan Dahlman, medan Marika Palmqvist och Jukka Suominen återvaldes. De tre sistnämnda sitter även i Eckerökoncernens styrelse, medan Pettersson och Lundberg saknar ägarbindningar.
Vid styrelsens konstituerande möte efter stämman valdes Suominen till ordförande och Palmqvist till vice ordförande, samma positioner som de har i Eckerökoncernens styrelse.
Avgående ordföranden Daniel Widman var i sitt tal negativ till att Birka blivit Eckerös dotterbolag.
– Det kan resultera i försämrad aktiehandel och minskad likviditet i bolaget, vilket kan påverka aktiekursen.

Stolt Birka-vd
Trots en del kritik präglades flera tal under bolagsstämman av en vilja till försoning och gemensamma ansträngningar för bolagens bästa. Johan Dahlman sa att det är hög tid att gräva ned stridsyxorna och leta fram fredspipan.
– Nu måste vi skapa arbetsro och arbetsglädje. Sans och förnuft måste nu få börja råda.
Birka Lines vd Anders Ingves berörde inte den nya ägarstrukturen i sitt tal. Istället koncentrerade han sig på det förbättrade resultatet för 2006 och berömde personalen.
– Jag är stolt som tillsammans med drygt 600 medarbetare svängt Birka Lines resultat.
Han berättade också stolt att underökningar som gjorts bland dem som rest med Birka Paradise visar att samtliga kommer att rekommendera en kryssning med fartyget till sin bästa vän.
Aktiespararnas ordförande Folke Sjölund var också nöjd med resultatet, men tillade att det hade kunnat vara ännu bättre.
– Det skulle det ha varit om Birka Lines styrelse gått in för att sälja sin pott i Eckerö externt.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax

tfn 528 455

Foto: ANDREAS DIENERT