DELA

Igge: Jag är nöjd med domen

Det blir inga politiska följder av fredagens dom mot lagtingsledamot Igge Holmberg (S).
– Partiet vill inte döma mig hårdare än rätten gjorde, säger Holmberg som är nöjd med domen.
Igge Holmberg har ägnat helgen åt att fundera kring fredagens dom. Han döms alltså för lindrig misshandel men får inget egentligt straff. Han åläggs att betala 50 euro till målsägande för sveda och verk samt dennes rättegångskostnader på ca 5.000 euro.
– Jag är lättad. Det viktigaste för mig är att det lämnas utan straffpåföljd. Det är ytterst ovanligt att man blir dömd utan att få straff. Det visar att domstolen dömt mig med långa tänder, säger Igge Holmberg.
Tingsrättens resonemang är att Holmberg hade orsak att se situationen som hotfull och att hans agerande kan anses vara på gränsen till nödvärn. Däremot är det strikt reglerat i lag vem som får använda så kallade maktmedelsbefogenheter och rätten lägger vikt vid att Igge Holmberg vid tidpunkten för gärningen inte var anställd på hemmet utan var där som anställd av Föglö kommun.
– Jag blev dömd på grund av en teknikalitet. Detta visar hur svårt det är att jobba med ungdomar på det här sättet. Kollektivet (där händelsen skedde reds anm.) är en sak. Där vet man att det kan bli spända situationer. Men i skolorna har inte lärarna beredskap att samtidigt fungera som vårdare.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom