DELA

Igge Holmberg fälld i misshandelsmålet

Lagtingsledamoten Igge Holmberg (S) fälls för lindrig misshandel efter den uppmärksammade skärmytslingen på ett behandlingshem.
Holmberg tilldelas dock inget straff, men ska betala 50 euro i ersättning för sveda och värk, samt drygt 5.000 euro för rättegångskostnaderna.
Tingsrätten på Åland avgav i dag dom i det uppmärksammade fallet på ett behandlingshem där lagtingsledamoten Igge Holmberg stod åtalad för misshandel mot en ung man på hemmet.
Händelsen inträffade när målsäganden vägrade lämna kontoret på hemmet där han var för att klaga på att personalen inte lät honom åka till skolan på moped. När situationen inte lugnade ned sig grep Holmberg, enligt domen, målsäganden i örat och förde ut denne från kontoret.
För detta dömer Tingsrätten Holmberg för lindrig misshandel. Rätten skriver i sitt domskäl: ”De gärningar som utreds är mindre betydande till sin karaktär och kan inte i sig självt anses uppfylla mer än rekvisitet för lindrig misshandel. Med resonemanget ovan, angående att Holmberg inte varit del av barnskyddsanstaltens vårdpersonal och målsäganden inte varit i någon beroendeställning till honom, anses inte helheten annat är ringa. Holmberg har gjort sig skyldig till lindrig misshandel.”
Tingsrätten anser det inte bevisat att Holmberg varken slagit den unge mannen i magen eller brutit upp hans arm på ryggen, vilket målsäganden hävdat.
Igge Holmberg arbetade vid tillfället på behandlingshemmet som lärare för en av de intagna på timbasis. Det gör, enligt rätten, att Holmberg inte kan anses ingå i personalen och därför heller inte har rätt att ta till samma åtgärder som personalen på behandlingshemmet ges rätt att göra.
Tingsrätten fäller Holmberg för lindrig misshandel, men delar inte ut något straff. Däremot ska Holmberg betala 50 euro plus ränta till målsäganden för sveda och värk, samt stå för rättegångskostnaderna på drygt 5.000 euro.
Igge Holmberg vill själv inte kommentera domen just nu.
– Jag har ännu inte läst den. Jag vill tala med min advokat och med partiet innan jag ger några kommentarer, säger Holmberg till Nya Åland. (jb)