DELA

Igångsättning alternativ för de gravida kvinnorna

20 euro per dygn ska mammorna betala för boende utanför Åland under förlossningen. Pengen kan i efterhand ersättas av FPA. Boendekostnader som överskrider summan betalas av ÅHS. För att undvika allt för många förflyttningar har igångsättning diskuterats som alternativ för några av kvinnorna.
Snart kan de första gravida kvinnorna skickas iväg om strejken inte skjuts upp ytterligare eller parterna kommer till en lösning. Som Nyan tidigare rapporterat är det Uppsala och Åbo som lockar mest och i båda sjukhusen finns familjerum där både mamman och ett obestämt antal familjemedlemmar kan bo.
– Om det finns möjlighet att övernatta flera i hotellrummet utan extra kostnad så går det bra, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman.
ÅHS betalar kostnaden för boende för den gravida förutom en egenandel på 20 euro per dygn som kan sökas i efterhand från FPA. Resekostnader för familjemedlemmar bekostas dock inte av ÅHS men kan i vissa fall sökas tillbaka från FPA. Transporterna kommer huvudsakligen ske med färja.
Om någon mamma får akuta värkar, hur snabbt kan hon förflyttas till ett alternativt sjukhus?
– Det beror på vädret och tillgängliga transportalternativ.
ÅHS har varit i kontakt med de drygt 20 berörda mammorna. För vissa som uppfyller de medicinska kriterierna har även igångsättning diskuterats som ett alternativ.
– Planeringen görs i samråd med de gravida och i vissa individuella fall har man enats om igångsättning.
Läsare har hört av sig till tidningen och varit oroliga kring hur säkert det är att använda sig av medicinsk igångssättning då det inte annars skulle vara nödvändigt. Katarina Dahlman säger att de berörda får diskutera med sjukhuset direkt,
– ÅHS använder god medicinsk praxis. Den som valt igångsättande kan diskutera detaljerna med sin läkare.

Heidi Hendersson

heidi.hendersson@nyan.ax