DELA

Idrottsgården föreslås bli skola

Så mycket som möjligt av Idrottsgården bör utnyttjas för Övernäs skolas behov.
Det anser den kommitté som utreder frågan om skolans om- och tillbyggnad och som i tisdags informerade stadsfullmäktige om projektet.
Övernäs högstadieskola är i ett skriande behov av att antingen renoveras eller byggas om helt. Sedan september 2006 sitter därför både en politiskt tillsatt kommitté och olika tjänstemannagrupper och grunnar på hur den nya skolan skall se ut.
I tisdags var det dags för kommittén att avlägga en mellanrapport i stadsfullmäktige, den presenterades av kommitténs ordförande Annelie Ahlgren (fs).
Enligt uppdraget, ett beslut från stadsstyrelsen, skall kommittén utgå från att skolan skall planeras för att de sammanlagt cirka 450 eleverna i årskurserna 1-9 skall få en skola under samma tak. Kommittén har dessutom haft vissa begränsningar med sig i bagaget eftersom stora delar av Övernäs skola i dag är K-märkt i stadsplanen och det betyder att det inte får göras några större ändringar i fasaderna.

Gamla simhallen
Kommittén anser att K-märkningen begränsar möjligheterna och leder till att eventuella nybyggen skapar långa korridorer eller tarmar som Annelie Ahlgren valde att kalla det i tisdags.
I stället har man gått in för en lösning där de nuvarande utrymmena i skolbyggnaden omdisponeras och renoveras och där man tar över utrymmen från Idrottsgården. Kommittén konstaterar att i synnerhet området i och kring den gamla simhallen är intressant eftersom det där, enligt stadsplanen finns möjlighet att bygga ut.
Kommittén ser också möjligheter att bygga till en våning på nuvarande Idrottsgården. Överhuvudtaget vill man utnyttja så mycket som möjligt av Idrottsgårdens utrymmen för den nya skolan.

Starka känslor
Judoklubben och stadens fritidsbyrå skulle enligt förslaget få söka sig nya utrymmen medan bowlinghallen, caféet och styrketräningsutrymmena skulle bli kvar. Den stora hallen i Idrottsgården skulle också i fortsättningen utnyttjas som skolans gymnastiksal.
De här planerna väckte tidvis starka känslor i fullmäktige i tisdags.
– Jag blir lite chockad över tanken att vår stolta Idrottsgård skulle försvinna, sade Roger Jansson (fs) och hänvisade till byggandens kultur- och idrottshistoriska värde.
– Det här är ett stort beslut, konstaterade Jansson och undrade om det verkligen inte finns andra ändamålsenliga lokaler eller alternativ för nybyggnaden.

Långa tarmar
Roger Jansson undrade också om man inte i stället kunde utnyttja stadens mark norr om skolan för ett nybygge.
– Vi ser det här som den bästa möjligheten med tanke på K-märkningen, en byggnad norr om den nuvarande skolan skulle betyda långa tarmar, svarade Ahlgren.
Jansson fick medhåll av liberalen Sune Alén som också efterlyste alternativa lösningar.
– Jag tycker att fullmäktige kan förvänta sig av kommittén att få alternativ, sade Alén.

Bli orättvist
Henrik Boström (fs) undrade om kommittén har funderat på vad man skall göra med judoföreningen och fritidsbyrån som enligt förslaget blir utan tak över huvudet och Carl-Johan Wikström (lib) hakade på och krävde att kommittén diskuterar frågan med de berörda i Idrottsgården.
Britt Lundberg (c) ansåg att man också bör diskutera och fundera noga om det överhuvudtaget är rimligt att bygga för nio klasser. Hon befarar att det kan bli orättvist för Ytternäseleverna att komma till en skola där en del av barnen redan gått sedan ettan, att det finns risk för att Ytternäsbarnen inte får samma behandling. Hon fick stöd i sitt resonemang av Sune Alén.
Katrin Sjögren (lib) tyckte också att Lundbergs fråga var relevant men påpekade att fördelarna med att effektivt kunna utnyttja utrymmen överväger.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN