DELA

Ideellt föreningsarbete värt 36 miljoner per år

Åland sparar cirka 36 miljoner euro på frivilligarbetare.
Det visar en undersökning som Åsub har gjort på uppdrag av Mariehamns stad, Ålands penningautomatförening och Ålands landskapsregering.
Beräkningarna har gjorts genom ett hypotetiskt antagande där allt frivilligarbete omvandlats till avlönat arbete med en kommunal genomsnittslön. Kostnaden att omvandla frivilligarbete till avlönat arbete landar enligt undersökningen på cirka 36 miljoner euro.
I undersökningen ingår en kartläggning av det åländska föreningslivet som baseras på uppgifter om 200 åländska föreningar och en kvalitativ analys av frivilligarbetets effekter.
Det genomsnittliga antalet medlemmar i en åländsk förening är 250 personer varav 48 procent är män och resten kvinnor. Det skiljer sig dock beroende på vad det är för typ av förening, då idrottsföreningarna innehåller endast 39 procent kvinnor och de sociala föreningarna hela 67 procent kvinnor.
I snitt lägger en förening ner cirka 1.700 arbetstimmar ideellt per år och mest jobbar idrottsföreningarna.
Läs mer i papperstidningen!

Carin Karlsson