DELA

I morgon ska aktierna vara tecknade

Nya Ålands aktieemission pågår för fullt. Fram till klockan 16.00 i morgon är det möjligt att teckna aktier.
5000 nya aktier har bjudits ut till Nya Ålands gamla aktieägare. Aktierna kostar 40 euro styck och de ska tecknas senast torsdag.
Stefan Norrgrann, vd för Nya Åland, vill ännu inte säga något om hur många som tecknat nya aktier.
– Nej tyvärr, det kan jag inte. Men på torsdag klockan 16.00 vet vi och vi hoppas förstås att den blir fulltecknad.
Varje aktie i Nya Åland berättigar till en röst vid bolagsstämman och medför rätt till dividend. Varje aktietecknare får också ett aktiebrev, formgett av konstnären Jonas Wilén.


Så tecknar du
Om man är intresserad av att teckna en aktie i Nya Åland vänder man sig antingen direkt till kontoret på Uppgårdsvägen 6 i Mariehamn, eller så skickar man en undertecknad teckningsförbindelse per post eller fax till kontoret.
Blanketter för teckningsförbindelser finns på webbadressen http://www.nyan.ax/kontakt/om.pbs. Betalning av teckning sker till kontonummer 557804-432226 senast den 13 november klockan 16.00.
Prospektet finns tillgängligt på Nya Ålands kontor och på webbadressen http://www.nyan.ax/kontakt/om.pbs. Dokumenten kan även beställas per telefon 23444.
Nyemissionen genomförs eftersom koncernen, där Nya Åland, Åland24 och tryckeriet Consa Print ingår, visar ett rörelseresultat på minus 362.000 euro för årets nio första månader. Aktieemissionen är ett sätt att nå ekonomisk balans igen.

MALIN LUNDBERG
malin.lundberg@nyan.ax