DELA

I fjol ville Husell sälja ÅAB:s Sverigeverksamhet

För ett år sedan argumenterade Folke Husell för att Ålandsbanken skulle sälja verksamheten i Sverige som enligt honom var både onödig och kapitalkrävande.
Det återstår att se hur han väljer att agera under sitt år i styrelsen.
Folke Husell är ett på samma gång överraskande och väntat namn i Ålandsbankens nästa styrelse som väljs på stämman den 19 april. Överraskande eftersom det är länge sedan han tvingades sluta i banken, väntat eftersom han hade och uppenbarligen fortfarande har bankens största ägare Anders Wiklöfs förtroende.
Ålandsbankens styrelse har med en röst försvarat köpet av Kaupthing bank i Sverige, trots att verksamheten ännu inte går runt ekonomiskt.
Men i och med Husell får man in en uttalad kritiker av Sverigeverksamheten i styrelsen, åtminstone enligt de förutsättningar som rådde för ett år sedan.

Kritisk insändare
I en insändare i Nya Åland uppmanade han Ålandsbanken att sälja Sverigebanken och i stället satsa på tillväxt på den finländska marknaden.
Han ansåg att bankrörelsen i Sverige måste expanderas betydligt från nivån som rådde i mars 2011 för att ens nå ett resultat där kostnader och intäkter går jämnt ut. En expansion skulle i sin tur öka kraven på mera eget kapital i banken, och Husell undrade var det ska tas: Vill ÅAB:s tusentals aktieägare verkligen satsa mera aktiekapital i en bank som inte klarar av att betala dividend eller endast en mycket blygsam sådan, frågade han i insändaren.
Husell hävdade att risken i bankens aktie har ökat markant genom Kaupthingförvärvet. Han räknade visserligen med att ”något form av lönsamhet” skulle uppnås i Sverigesatningen, men förutspådde att inte ens stora marknadsframgångar i Sverige skulle resultera i någon nämnvärd höjning av den historiska avkastningen på bankens egna kapital.
Om man till exempel tvingas fördubbla antalet aktier i banken måste bankens resultat höjas till minst 50 miljoner euro för att de nuvarande aktieägarna ska börja få någon nytta av Sverigesatsningen.
Nya Åland har sökt Folke Husell för en kommentar också under måndagen, utan att lyckas.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre