DELA

I dag svarar landskapet EU om vårfågeljakten

I dag måndag beslutar landskapsregeringen på ett extrainsatt möte om vad de ska svara till EU-kommissionen angående vårfågeljakten.

I början av februari skickade EU-kommissionen en inofficiell skrivelse till landskapet, där de bad landskapet ytterligare motivera återinförandet av vårjakten på ejder och alfågel. Bakgrunden är en anmälan från BirdLife Finland.
I dag ska landskapsregeringen enas om svaret till kommissionen.
Eftersom det fortfarande handlar om ett inofficiellt förfarande är både EU-kommissionens frågor och landskapets svar hemliga. Om kommissionen inte nöjer sig med svaren kan det dock bli fråga om ett officiellt öveträdelseförfarande.
AnnaKaisa Suni