DELA

I dag kan Tehy-konflikten få en lösning

I dag träffas parterna på nytt i riksförlikningsmannens regi. Om ett förlikningsbud läggs fram i dag och godkänns av båda parter kan strejken vara slut.
Men tehymedlemmarna återvänder i så fall inte direkt på jobb.
– Vid senaste förhandlingsmötet den 27 november föreslog arbetsgivaren att om vi skulle ingå en överenskommelse torsdag kväll så skulle Tehymedlemmarna komma tillbaka till arbetet med en flytande övergång fram till och med måndagen den 1 december. Det var alltså inte fråga om att alla skulle komma tillbaka genast – utan de som hade möjlighet skulle kunna komma tillbaka följande dag och för andra skulle det gå att vänta till måndagen, säger Tehys organisationssekreterare Sara Karlman.
Hon säger att den bästa praktiska lösningen är att återgången till arbetet ska ske gradvis under några dagars tid.
– Så att det passar de enskildas situation och så att det inte blir en allt för stor omställning på ÅHS.
När strejken är avslutad kommer Tehy att ha ett medlemsmöte där de diskuterar hur det kommer att vara på ÅHS i fortsättningen.
– Det är klart att vi vill medverka till att återställa lugnet på arbetsplatserna efter avslutad strejk. Samtidigt finns det ganska mycket som behöver redas ut med arbetsgivaren både beträffande bristfälligt iakttagande av rättsregler och beträffande hur Tehymedlemmarna blivit behandlade av arbetsgivaren under strejken. (hh)