DELA

I dag inleddes handelsstrejken

I dag klockan sex på morgonen gick färre handelsanställda än vanligt till sina arbeten.
Servicefacket PAM har utlyst den 24 timmar långa strejken som ska sätta press på arbetsgivarna om bättre lönevillkor.
Arbetsgivarparten har inte gått servicefacket PAM:s krav till mötes. De fackligt anslutna handelsanställda påbörjade därför i dag den planerade 24-timmarsstrejken med start klockan sex på morgonen.
Kravet är en löneökning med 36 euro i månaden mot arbetsgivarpartens föreslagna 9,40 euro.
Förutom högre löner kräver facket bättre villkor för de anställda vad gäller vård av sjukt barn, föräldrapenningen för pappor och ett förändrat dyrortsklassystem.
Ålands handelsanställda höll under onsdagen och i går möten kring strejkens praktiska detaljer.
Tidigare bud om att strejkvakter inte ska finnas på plats, gäller inte längre. Vakter finns utanför de berörda butikerna för att dela ut flygblad och informera allmänheten.
Drygt 100 personer berörs av strejken som samtidigt är frivillig.

Butiker berörs
Strejken innebär sämre bemanning i de åländska butikerna under dagen. Bland de berörda finns Firma Erik Mattsson i Godby. Butiken håller öppet, men cafét är en av de stationer butiken tvingas stänga.
– Den manuella köttdisken kommer inte vara igång och caféet håller stängt. Det blir lite mindre kassor öppna men annars håller butiken öppet som vanligt, säger vd Sverker Jansson.
Sparhallen håller även öppet som vanligt, säger vd Dick Sirén som räknar med att alla går till arbetet.
– Eftersom ingen meddelat något annat.

CECILIA LINDVALL