DELA

Hyreshöjning oroar Sittkoffs köpmän

Det mullrar bland köpmännen i Sittkoffs galleria. En del talar om att flytta eller att lägga ner. Orsak: Fastighetsägaren vill höja hyrorna rejält.
– En helt orimlig höjning men jag hoppas och tror att förhandlingar kan leda till en vettig hyresnivå, säger affärsmannen K-G Eriksson vars bolag driver Fyndet i gallerian.
Informationen om den kommande hyreshöjningen kom på försommaren i ett brev på posten till hyresgästerna i Sittkoffs galleria.
Ingen som Nya Åland talat med vill exakt säga hur stor hyra de har i dag, inte heller hur stor höjningen skulle bli men använder ord som ”helt orimlig” och ”helt oskälig”.
Är den aviserade höjningen 10 eller 20 procent?
– Nej, mycket mer än så, åtminstone för vår del, säger K-G Eriksson som äger 95 procent av bolaget Ålands järn som i sin tur driver husgerådsaffären Fyndet i Sittkoffs, en av de största hyresgästerna i gallerian.
Den hyra som köpmännen betalar i dag är inte samma för alla. Hyran har bland annat satts utgående från lokalens placering i gallerian. Ett förmodat bra läge har lett till en högre hyra. De nyinflyttade i gallerian ligger på en högre hyresnivå än de som flyttade in när gallerian öppnades för snart 14 år sedan.


Hoppas och tror
Köpmännen reagerade när de fick brevet. De sände en skrivelse till fastighetsägaren och fick till stånd ett stormöte med representanter för fastighetsbolaget. Efter det mötet kom hyresavier för månaderna fram till årets slut – och de ligger kvar på den gamla hyresnivån.
Just nu verkar det vara stiltje i kontakterna mellan köpmännen och fastighetsbolaget. Inget nytt har hörts men köpmännen hoppas på konstruktiva förhandlingar om hyran.
– Sista ordet är inte sagt ännu och jag hoppas och tror att vi kan komma överens om en rimlig nivå som gör att vi kan fortsätta, säger K-G Eriksson.
Han tror att ”förnuftet segrar”. Ingen vill ha en död affärsgalleria mitt i stan.


Letar annat
En annan av veteranerna i Sittkoffs är Kalmers som bland annat säljer elektronik och cd-skivor ”mitt i smeten” i gallerian. Ingrid Svenblad vid affären säger att den aviserade hyreshöjningen är ”för bedrövlig”.
– Vi har en av de högsta hyrorna i gallerian eftersom vi har ett så centralt läge och höjningen som vi skulle få är oskäligt stor. Om den går igenom överväger vi att flytta, vi håller ögon och öron öppna för något annat.
Det är förvisso inte lätt att hitta en ny lokal som ligger lika centralt i Mariehamn.
– Men läget i Sittkoffs kanske inte har så stor betydelse som fastighetsägarna tycks tro. Om man flyttar in i något billigare kan man använda mer pengar på marknadsföring istället, säger hon.


Små marginaler
K-G Eriksson är inne på samma linje som Ingrid Svenblad. Han tror inte att han kan ha kvar sitt företag i Sittkoffs om hyran höjs till den nivå som nämndes i brevet i början av sommaren.
– Jag tror inte att någon av specialaffärerna i Mariehamn gör något fantastiskt resultat utan man får vara glad om man får betalt för sitt jobb. En högre hyra påverkar helt klart våra små marginaler, säger han.


Vill maximera
– Vi vill maximera bolagets avkastning men hyresgästerna är mycket välkomna att förhandla med oss. Vi höjer inga hyror utan att vi först är överens. Det säger Tony Karlström som är styrelseordförande för fastighetsaktiebolaget som äger affärsgallerian Sittkoffs.
Fastighetsbolaget har tre ägare – försäkringsbolaget Pensions-Alandia, sjömanspensionskassan och Ålandsbanken.
Tony Karlström är investeringschef vid Alandia-bolagen och den positionen har gett honom styrelseposten i fastighetsbolaget.
Karlström vill inte kommentera fastighetsbolagets förhållande till enskilda hyresgäster men säger rent allmänt att man vill maximera avkastningen på det investerade kapitalet.
– Fastighetsbolaget gör bokföringsmässigt ett nollresultat och kan inte gå i konkurs men på sikt behövs höjda hyror för att vi skall ha en fungerande galleria att hyra ut, säger han.


Bra dialog
Att höja hyrorna är ingen ny tanke. Den har diskuterats tidigare ”men någon gång skall den verkställas”.
– Hyrorna ska absolut höjas men vi måste självfallet vara överens med våra hyresgäster om nivån. Alla är jättevälkomna att förhandla med oss. Vi vill ha en bra dialog med alla, säger han.
De aviserade höjningarna varierar från 10 till 50 procent. Generellt kan man säga att de som verkat längst i gallerian får den högsta höjningen. Det beror enligt Karlström på att hyresnivån när de flyttade in för knappt 14 år sedan låg på en betydligt lägre nivå än den gjort under senare år när nya flyttat in. ”De gamla hyrorna” har enbart indexjusterats och de höjningarna har inte lett till att man nått upp till dagens hyresnivå.
– De höjningar som vi vill införa gör att de tidigare hyresgästerna hamnar på ungefär samma nivå som de som flyttat in senare. Av 20 hyresgäster berörs 14 av höjningarna, de övriga sex ligger redan på den nivån, säger Karlström.


Kan överleva
Att de nyare köpmännen i Sittkoffs kan verka och överleva trots att de betalar en högre hyra ser han som ett tecken på att hyran inte är orimlig och det är branschens lönsamhet som skall avgöra om ett företag kan verka i Sittkoffs. Han ger ett exempel:
– Det kanske inte går att sälja kläder och betala låt säga 20 euro per kvadrat för lokalen men det kanske går att hyra samma lokal och sälja resor eller driva en frisörsalong.

HELENA FORSGÅRD