DELA

Hyresgästföreningen säger ifrån ”Hyreslagen måste ändras!”

Den åländska hyreslagen från 1999 måste ändras. Den största bristen är att hyresgästerna inte kan få sin sak prövad i domstol.
Det anser Ålands hyresgästförening som fått ny fart efter den senaste tidens insändare i lokaltidningarna.
Eva Ringwall, ordförande, Per-Åke Aspbäck, vice ordförande och Anders Träskbäck, sekreterare har vässat klorna i kampen för hyresgästerna.
I hyreslagen från 1999, som ersatte blankettlagen från 1980-talet, försämrades hyresgästernas ställning avsevärt. Redan då protesterade hyresgästföreningen mot ändringarna, men för döva öron.
– Nu har det ju varit mycket skriverier om hyressituationen i Mariehamn på sistone, så nu vill vi säga ifrån.

Sämst i Norden
Föreningen anser, efter att ha varit i kontakt med många hyresgäster, att hyreslagen har brister och att den dessutom följs dåligt.
– Åland har Nordens sämsta hyreslag, sedd ur hyresgästernas synvinkel. Bara på Åland saknar hyresgästerna möjlighet att få sin sak prövad i domstol. Frågan är om det inte strider mot Europakonventionen, säger Eva Ringwall.
I den tidigare lagen fanns möjligheten med.
Det andra problemet är, säger hon, att det inte finns någon myndighet som har som uppgift att övervaka hyresmarknaden.
– Vi efterlyser en sådan myndighet, som också bör ha juridisk kompetens. Vi kan ge råd och vägledning, men vi är inga jurister, och dessutom är hyresgästföreningen en ideell förening.
Föreningen efterlyser också någon form av kontroll av hyresbostaden innan den hyrs ut.
– I dag hyrs bostäder ut där man knappt kan laga mat och där man inte kan duscha.

Stora höjningar
Det som särskilt under det senaste året blivit ett problem är stora hyreshöjningar som motiverats med höjda uppvärmningskostnader och Miseavgiften.
– Det finns hyresvärdar som höjt hyran med upp till 140 euro per månad.
Lagen är luddig när det handlar om vad som ska ligga till grund för höjd hyra. I princip är det fritt fram för hyresvärdarna att höja.
– Enda undantaget är om det står i hyresavtalet att hyran höjs i takt med indexförhöjningen. Då är det den som ska ligga till grund. Därför försöker vi se till att det skrivs in i avtalet.
Hyresgäster undviker oftast att ta konflikt med hyresvärdarna. De flyttar hellre om det finns någonstans att flytta – vilket det sällan finns.
– Hyresgästerna vågar inte riskera att bli svartlistade som bråkstakar. En del vill  inte heller att vi ska gripa in och medla, för då får hyresvärdarna veta att de har pratat med oss. ”Passar det inte så är det bara att flytta” – den kommentaren är den vanligaste när hyresgäster försöker protestera. Sällan finns det någonstans att flytta.

”Inte Marstads fel”
Kritiken mot Marstad från nyliberalt håll vill de också bemöta.
– Marstad har inga särskilt låga hyror. Tvärtom så finns det folk som inte har råd att flytta in i Marstads lägenheter. Och att påstå att Marstad skapar bostadsbrist är absurt. Det var ju under de år när Marstad inte byggde hyreshus som bostadsbristen uppstod.
Nya Åland skrev i september att hyrorna varierar mellan 7 och 9 euro per kvadratmeter i Marstads hus, beroende på husens ålder. Detta kan jämföras med Alandiabolagen där hyrorna är 7-11 euro per kvadratmeter och Finströms kommun som har en hyresnivå på 4,50-8 euro per kvadratmeter.
Men, påpekar Eva Ringwall, det finns hyresvärdar och hyresgäster av olika slag – hyresvårdar som sköter sig bra och hyresgäster som inte gör det.
– Det måste man också komma ihåg.