DELA

Hyresgästföreningen anlitar jurist

Hyresgästföreningens medlemmar ska får gratis juridisk rådgivning om hyreslagstiftning. Den anlitade juristen tycker att det skulle vara bra om förfarandet kring Algots Hus uppsagda avtal utreds i tingsrätten.
Efter mediauppmärksamheten kring de stora hyreshöjningarna för boende i Algots hus lägenheter har många hört av sig till Ålands Hyresgästförening. Föreningen har anlitat juristen Trond Hornseth som sin sakkunnige i frågor om hyreslagstiftning.
– Det är mellan tio och tjugo personer som har hört av sig, men mörkertalet är stort. Folk är rädda för att ställa till med bråk och eventuellt bli vräkta, säger Hyresgästföreningens ordförande Mats Granesäter.


Gratis rådgivning
Föreningens medlemmar kan alltså få gratis rådgivning i hyresrättsfrågor. Tas ett ärende till rättegång får man betala själv.
– Jag fick förfrågan om att ta mig an uppdraget ganska nyligen och närmare detaljer om hur det kommer att fungera är inte klara än, säger Trond Hornseth.
De närmare förutsättningarna för gratis rådgivning för medlemmarna och dess omfattning ska ännu diskuteras. Än har han endast tagit emot förfrågningar från Mats Granesäter.


Till domstolen
– Frågan om vad man har för rättigheter vid uppsägning av avtal för att justera hyran har aktualiserats i och med Algots Hus, säger Trond Hornseth.
Han tycker att det skulle vara bra om ett fall togs till domstol så att hela förfarandet kring uppsägningarna kunde prövas. För att man ska få ett fall prövat i tingsrätten måste det anmälas senast två månader efter att man delgivits uppsägning av hyreskontraktet.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson

frans.jansson@nyan.ax