DELA

Hyresgäster ersätts för VVS-haveri

En baja-maja på gården och badrummet en kilometer från huset. Ett VVS-haveri i landskapsägda Stenhuset i Tosarby gjorde hyresgästernas liv obekvämt under perioden 2 september-14 oktober 2013. Hyresgästerna har därför begärt 2,5 månaders hyresfritt, motsvarande 1 358,95 euro.
Badrummet ligger i Grindstugan, en kilometer från huset. Hyresgästerna har dessutom enligt överenskommelse deltagit i reparationen och städning, sammanlagt 29 timmar.
Men landskapsregeringen beslöt att ersätta 40 procent av hyran för den tiden reparationen tog och även ge 10 procent avdrag för elförbrukningen under den aktuella tiden. Dessutom betalar man reseersättning på 25,11 euro för resan till och från Grindstugan samt ersättning för eget arbete 290 euro. den totala ersättningen landar på 712, 89 euro.
Museibyråns personal förstörde också i misstag ett trädgårdsmöblemang som hyresgästerna fått ersatt mot kvitto på motsvarande möblemang. (ns)