DELA

Hussäljare måste betala tillbaka 50.000

Köparen fick ett hus som sprack och började luta främst på grund av extremt vattenrik lergrund och törstiga träd.
Ålands tingsrätt anser att säljarna visste detta, agerade vårdslöst och utelämnade väsentlig information. Nu dras 50.000 euro bort från den totala köpesumman på 230.000.
Vårvintern 2004 skulle ett par sälja sin bostad på Väktargränd i Mariehamn. Byggnaden hade då sprickor i fasaden men enligt besiktningsprotokollet var skadorna i första hand förorsakade av grävningsarbeten som staden hade utfört i gränden.
Köparen, en cancersjuk och nu avliden kvinna, accepterade uppgifterna i besiktningsprotokollet. Byggnaden med pool och innergård passade hennes behov av bostad för sig själv och sin handikappade son. Den 19 mars 2004 bytte fastigheten ägare för en summa på 230.000 euro.
Sedan dess fick byggnaden allt fler fel. Enligt tingsrättens protokoll handlar det utöver rämnor och sprickor i fasaderna om skador i stommen och i golvkonstruktionerna, om lutningar och om dörrar som knappt längre kan öppnas.
Är skadorna på huset då så allvarliga att köpet borde hävas? Nej, anser rätten och motiverar det med att det inte är utrett att reparationskostnaderna skulle bli så höga att det därför är befogat att häva köpet.
Enligt en expertberäkning i rätten kan skadeutvecklingen stoppas med relativt enkla medel för sammanlagt drygt 45.000 euro, enligt en annan uppgår kostnaderna till 70.000-150.000 medan en tredje expert förespråkar en övervägning om rivning eftersom det kan kosta upp till 200.000 att få huset i skick.
Tingsrätten konstaterar också att köparen inte har gjort alla underhållsarbeten som krävs. Rätten antar att det beror på kvinnans sjukdom men påpekar att man inte kan belasta säljarna för det.
Med hänvisning till tidigare fall i Högsta Domstolen anser rätten att ett prisavdrag på 50.000 är skäligt.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen