DELA

Husell bjuder på Birkas Eckerö-aktier

Husell Shipping & Trading Ab har igår gett ett kontantbud till Birka Line ABP på Birka Line’s hela aktiepost i Rederiaktiebolaget Eckerö.
Budet per aktie är 45 euro, sägs i ett pressmeddelande som skickades ut vid 16-tiden på torsdagen.
Pressmeddelandet fortsätter:
”Rederiaktiebolaget Eckerös anbud på Birka Line ABP strävar till att upplösa korsägandet men har tillsvidare inte fått gehör av Birkas aktieägare pga av det låga anbudet. En stor del av aktieägarna hos båda bolagen anser att korsägandet borde upphöra eller att man fusionerar bolagen.
Detta anbud skall ses som ett nytt alternativ på upplösandet av korsägandet mellan Rederiaktiebolaget Eckerö och Birka Line ABP.
Detta anbud borde förbättra Birka Line ABP resultat med c:a 500.000 årsvis baserat på dagens räntor jämfört med Rederiaktiebolaget Eckerös dividenförslag och borde därför vara av intresse för bolaget.”
Pressmedelandet är undertecknat Bror Husell. (ms)