DELA

Husägarna förlorade tvisten

Sprängföretaget slipper betala dyra pengar för skador på bostadshuset i Saltvik Haraldsby.
Tingsrätten har förkastat husägarnas krav på 220.000 euro i ersättning, men anser trots det att det fanns grund till rättegången.
Efter två förberedande sammanträden och tre rättegångsdagar kom tingsrätten till att det inte går att bevisa att det var sprängfirman, som på senhösten 2007 sprängde för grunden till ett hus 130-140 meter från husägarnas fastighet, som hade orsakat den omfattande sprickbildningen i sockel, väggar och murspis.
Företaget hade inte anmält till polisen på förhand om sprängningen och inte heller hade vibrationsmätningar gjorts under sprängningen. Protokollet hade gjorts upp delvis i efterskott och grannhuset hade inte inspekterats innan sprängningen utfördes.
Trots detta förkastade tingsrätten alltså käromålet, men eftersom sprängbolaget inte hade uppfyllt alla krav ska båda parter stå för sina egna rättegångskostnader. Rätten ansåg att husägarna hade grundad anledning till rättegången, även om rätten inte trodde på husägarna när de hävdade att alla skador på huset har uppstått under den aktuella tidpunkten.


Rättsskyddsförsäkring
Husägarna har rättsskyddsförsäkring som täcker deras rättegångskostnader till 8.500 euro. Utöver det är de beviljade allmän rättshjälp utan grundsjälvrisk, vilket betyder att staten står för den överskridande delen på knappt 3.000 euro.
Sprängföretaget hade yrkat på att husägarna ska betala drygt 42.000 euro för företagets rättegångskostnader – en summa som man nu får stå för själv.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax