DELA

Husägare vid Lilla torget vill slippa k-märkning

Planerna på att bygga ut varuhuset Zeipels har nu lett till att grannarna, fastighetsägarna till husen kring Lilla torget, har härsknat till.
De vill ha k-märkningen avlyft för att få möjlighet att riva husen och bygga nytt.
De hus det handlar om är Bagarstugan, Nylundska huset, Indigo, Glashyttan och Kinohuset som tillsammans med Kotipizza och nybyggda Korv-Görans bildar helheten Lilla torget.
I mitten av januari lämnade de tre fastighetsägarna Solveig Sundmans dödsbo genom Sten Sundman och Margareta Procopé, Gesco ab genom Gerts Sviberg och Fastighetsaktiebolaget ASP-huset genom Mikael Holm in en anhållan till Mariehamns stad om att få lyfta av k-märkningarna för husen.

Ogillar utbyggnad
Anledningen är de utbyggnadsplaner som finns för granntomten Zeipels där stadsfullmäktige antagit en ny detaljplan. Ägarna till fastigheterna kring Lilla torget ogillar exploateringen av Zeipelstomten som ägs av Ålands ömsesidiga försäkringsbolag och hävdar att k-märkningen för dem innebär extra kostnader och mindre intäkter. De konstaterar också att den k-märkta delen av kvarteret saknar betydelse ur stadsbildssynvinkel eftersom Zeipelstomten får exploateras.
De meddelar i skrivelsen att de ”även till vissa delar eventuellt är beredda” att flytta de k-märkta byggnaderna eller uppföra fasader som är identiska med dagens.
Stadsarkitekt Sirkka Wegelius är inte glad över fastighetsägarnas ansökan. Trycket ökar hela tiden från ägare som vill slippa k-märkningen för att riva och bygga nytt.
– Det här ärendet har vi inte alls hunnit ta itu med ännu. Den nya nämnden har haft bara ett möte.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre