DELA

Hur mycket vill regeringen spara?

Centerns lagtingsgrupp har inte fått tillräcklig information om inbesparingarna inom skärgårdstrafiken. Det säger partiledaren Veronica Thörnroos.
– Vi vill veta om vi kan ställa oss bakom landskapsregeringens beslut.
Därför möter centerledamöterna på måndag trafikministern – och partikollegan – Runar Karlsson.
De beslut som fattas av landskapsregeringen bör vara förankrade i Centerns lagtingsgrupp, anser ordföranden Veronica Thörnroos. På måndag kommer lagtingsledamöterna att diskutera inbesparingar, främst inom skärgårdstrafiken, med Runar Karlsson.
– Vi vill veta mer vad landskapsregeringen tänkt och vad man tittat på. Nu är det trafiken som ligger i pipan i första hand. Vi vill stämma av innan man går till beslut, säger Thörnroos.

Linfärjornas tabeller
En av de frågor som kommer att tas upp är landskapsregeringens beslut att införa lunch- och middagspauser på Töftölinjen från september 2009. Beräknad besparing: 30.000 euro per år.
Bland andra lagtingsledamoten Anders Englund (C), tillika Vårdö fullmäktiges ordförande, har kraftfullt motsatt sig åtgärden.
På gårdagens föredragningslista hos landskapsregeringen fanns linfärjornas besparingsåtgärder med som en punkt. Ärendet tas dock upp först nästa torsdag.
– Det har kommit önskemål från centergruppen att diskutera mer, säger Karlsson.
Men beslutet om matpauser står fast, berättar han.
Veronica Thörnroos säger att gruppen inte fått tillräcklig information före beslutet om matpauserna klubbades.
– Hade vi fått informationen tidigare kunde det ha undvikits att det här skickades fram och tillbaka. Sammantaget blev det inte ett bra beslut. Det var inte förankrat i vår grupp.
Andra frågetecken?
– Turlistorna på Seglingelinjen. Hur många turer har man i dag, hur många linjer har man tänkt gå ner till? Man kan tänka att där ska lagtingsgrupperna inte vara och peta. Men för skärgårdsborna är trafiken en viktig fråga och därför känner många av oss att vi vill veta vad man har tänkt och om vi kan ställa oss bakom beslutet.
Men, säger Thörnroos:
– Det finns en stor förståelse inom centergruppen att inbesparingar ska göras.
När lagtinget röstade om tilläggsbudgeten i våras framförde Centerns lagtingsledamöter åsikten att indragningar i turlistor som inbesparingsåtgärd varken är en bra eller konstruktiv lösning.

ANNIKA KULLMAN