DELA

Hur går det med dividenden?

Ben Lundqvist, storägare i Ålands tidningstryckeri ab tillsammans med Anders Wiklöf, var den som ställde frågor efter gårdagens rekordkorta extra bolagsstämma.
– Hur går det med dividenden, ville han veta bland annat.
Extrastämman hölls i tidningshusets matsal där cirka 25 aktieägare samlades i går på förmiddagen. Också Nya Åland var med som ägare till en ÅTT-aktie.
Nästan hälften av alla aktier var representerade på extrastämman, visade röstlängden. Huvudägarna Anders Wiklöf och Ben Lundqvist samt Julius Sundbloms arvingar var närvarande, liksom hela styrelsen utom Folke Husell som enligt uppgift var bortrest.


Tyst minut
Åldermannen i styrelsen Sven-Harry Boman öppnade stämman som inleddes med en tyst minut för styrelsemedlemmen Lasse Wiklöf som dog nyligen.
Den enda punkten på dagordningen var att välja hans efterträdare. Som Nya Åland tidigare berättat föreslogs Lars Porko, Paf:s vd, som blir ordförande efter Folke Husell som tvingades avgå under dramatiska former för några veckor sedan. Husell sitter dock kvar i styrelsen. Porko valdes till ny styrelseordförande vid ett konstituerande möte efter stämman, upger Åland radio.
Lars Porko presenterade sig själv helt kort och berättade att han har en viss erfarenhet från mediabranschen, men ”väldigt, väldigt liten”.
– Jag hoppas kunna bidra med någonting. Jag hoppas också kunna göra aktieägarna nöjda, fast det inte är så lätt i dessa tider.


Tuff konkurrens
Efter valet förklarades stämman avslutad. Ben Lundqvist tog ordet.
– Hur har året börjat? Blir det höjd dividend, eller sänks den? Men ni behöver inte svara, ni har ju konkurrenten här!
Vd Dan-Johan Dahlblom svarade i alla fall och berättade att året har börjat ”ganska väl”.
– Men vi märker att konkurrensen mellan de båda tidningarna blir allt tuffare, och det tror jag att konkurrenten också har märkt. Så jag är inte överoptimistisk i dividendfrågan. Men vi vet vad vårt uppdrag är, en lönsam tidning. Lönsamhet är ju en förutsättning för oberoende.
Han återkom till önskemålet om vinst från aktieägarna.
– Vi kämpar på så gott vi kan.


Samarbete?
Ben Lundqvist påpekade att det var ”olyckligt att den gode Lasse Wiklöf avlidit och att Folke Husell lämnat ordförandeposten”.
– Det är väldigt viktigt att styrelsen inte låter avbrottet spela in utan lägger manken till med att fortsätta där arbetet bröts av i augusti. Lasse, du har ett tufft jobb framför dig, sa han med adress till Porko.
Birgitta H Eriksson, medlem av ägarsläkten Sundblom, ville veta om diskussionerna om samarbete inletts med Nya Åland.
– Jag kan bekräfta så mycket som att vi för diskussioner, något vi i praktiken gjort så länge jag varit vd. Jag ser många strukturmöjligheter, och tillsammans kan vi få bättre förutsättningar. Det här är en viktig fråga för bägge tidningsstyrelser, svarade Dan-Johan Dahlblom.
Som bekant äger ju Wiklöf Holding cirka 20 procent av aktierna också i Nya Åland.


”Helt naturligt”
Folke Sjölund, ordförande för föreningen Ålands aktiesparare, tyckte efteråt att det var ”helt naturligt” att de här frågorna ställdes.
– Alla storägare hade säkert samma fråga – den om dividenden – på sina läppar. Det är klart att de är intresserade av avkastning på sina satsade pengar. Och beträffande samarbetsdiskussionerna med Nya Åland var det bara en fråga om vem som skulle ta upp den. Det var ju en fortsättning på det som sades vid den ordinarie ÅTT-stämman i våras, konstaterade han.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax