DELA

Hur är det att fylla 50?

Berätta allt om din 50-årsdag!
Liselotte Harjulin studerar folkloristik vid Åbo Akademi och skriver en pro gradu-avhandling om 50-årsfirande. Nu vill hon locka personer som nyligen fyllt 50 år att berätta om känslor och tankar inför den stora dagen.
Har du firat din 50-årsdag under åren 2000-2010 eller kanske valt att inte alls fira?
Den som vill får gärna berätta detaljerat om ditt 50-årsfirande, men Liselotte Harjulin är också tacksam för mera kortfattade uppgifter. Också om du låtit bli att fira din 50-årsdag eller firat enbart med familjen vill jag att du berättar varför du har valt att göra så.

Hur firade du?
1. Beskriv din 50-årsdag så detaljerat som möjligt!
På vilket sätt firade du din 50-årsdag? Hur uppvaktades du (t.ex. lyckönskningar, presenter)? Firade du på olika sätt med släktingar, vänner och arbetskamrater och vilka var skillnaderna i firandet i så fall? Ägde födelsedagsbjudningen rum hemma eller i en lokal utanför hemmet? Reste du bort hemifrån, i så fall vart och av vilken orsak? Firade du enbart på själva födelsedagen eller också under andra tider? Vilka eventuella överraskningsmoment, skämt eller former av underhållning förekom? Hade ditt födelsedagskalas ett speciellt tema, i så fall vilket? Vad bjöd du dina gäster på? Ifall du valde att inte alls fira eller firade enbart med familjen, vilken var orsaken till att du gjorde så?

Känslor
2. Vilka känslor och funderingar hade du inför din 50-årsdag?
Vilka önskemål och förväntningar hade du inför firandet av din 50-årsdag? Vilka eventuella problem, bekymmer eller farhågor förorsakade en annalkande 50-årsdag? Vilka förberedelser gjordes inför din 50-årsdag? Motsvarade din 50-årsdag dina förväntningar, om inte vad hade du velat ändra på?

Nackdelar?
3. Vad innebär det att fylla femtio?
Vilka tankar och känslor väckte din 50-årsdag hos dig? Fördelar och nackdelar med att ha uppnått 50-årsåldern?
4. Beskriv dina nära äldre släktingars sätt att fira sina 50-årsdagar!
Nämn också vilket år beskrivningen gäller!
Du kan sända in dina svar per e-post till adressen liselotte.harjulin@abo.fi eller till Liselotte Harjulin, Badhusstigen 18, 66900 Nykarleby. Före den 5 december.
Du får vara anonym, men Liselotte Harjulin vill gärna ha uppgifter om kön och födelseår. Svaren kommer att arkiveras i Folkloristiska arkivet vid Åbo Akademi och kan inte användas för någonting annat än forskning.

Kiki Alberius-Forsman